ประกาศ!!!รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจกรรม ด่วน!!!

รับสมัครเจ้าหน้าที่กิจกรรม

ค่าตอบแทนเริ่มที่ 15,000 บาท พร้อมสวัสดิการ

ลักษณะงาน

  • เล่านิทานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในสถานศึกษา,ชุมชนและหมู่บ้าน
  • คิดค้นและพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถออกต่างจังหวัดและทำงานในวันหยุดได้
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความสามรถในการจัดกิจกรรมสันทนาการ
  • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ (ถ้าสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง

ส่ง e-mail : sikkhaasia@gmail.com

หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาท่ี

มูลนิธิสิกขาเอเซีย เลขที่ 100/14-20 เคหะคลองเตย 4 แขวง/เขต คลองเตย กทม. 10110

โทร.02-249-7567-8 โทรสาร.02-249-0055