ประกาศ!!!รับสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ!

ต้องการรับสมัครหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ

  • จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • บทบาทหน้าที่

– ดูแลให้การต้อนรับผู้สนับสนุนและผู้เข้าเยี่ยมโครงการของมูลนิธิ ฯ

– จัดทำหรือแปลเอกสารรายงานส่งให้ผู้สนับสนุนของมูลนิธิ ฯ

– ประสานงานคณะผู้สนับสนุนที่ต้องการเยี่ยมโครงการและร่วมเดินทางไปต่างจังหวัด

– ประสานงานการเดินทางเยี่ยมผู้สนับสนุนที่ประเทศญี่ปุ่น

  • สถานที่ทำงาน: สำนักงานมูลนิธิเอเซีย คลองเตย
  • เงินเดือน: 30,000 บาท ขึ้นไป ตามความสามารถ
  • สวัสดิการเงินค่าประกันสุขภาพ

* เริ่มงานได้ทันทีหลังผ่านการสัมภาษณ์

* ในกรณีคนไทย ต้องชำนาญภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

* กำหนดรับสมัคร ถึงกรกฎาคม 2560

 

ติดต่อ

มูลนิธิสิกขาเอเชีย

โทรศัพท์: 02-249-7567-8

อีเมล: sikkhaasia@gmail.com

logo SAF