มูลนิธิสิกขาเอเซีย รับสมัครผู้ร่วมงาน 1 อัตรา

มูลนิธิสิกขาเอเซีย รับสมัครผู้ร่วมงาน  1 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศ อัตรา 

บทบาทหน้าที่

  • ประสานงาน , ดูแลผู้สนับสนุน และแขกที่มาเยี่ยมชมโครงการของมูลนิธิ ฯ
  • แปลเอกสารโครงการ สรุปรายงาน  ส่งให้ผู้สนับสนุนมูลนิธิ ฯ

คุณสมบัติ                             

  • วุฒิปริญญาตรี
  • สื่อสาร พูด อ่าน  เขียน  ภาษาญี่ปุ่นได้
  • สามารถทำงานวันหยุด และไปต่างจังหวัดได้
  • ค่าตอบแทน 20,000  บาท  ขึ้นไป หรือตามตกลงตามความสารถ

ส่งใบสมัครได้ที่    sikkhaasia@gmail.com

หรือที่สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเชีย คลองเตย  100 / 14 – 20  เคหะคลองเตย 4 เขตคลองเตย  กรุงเทพ ฯ 10110  โทร  02 249 – 7567 – 8