ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2561

มูลนิธิสิกขาเอเซียได้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ ซึ่งบัดนี้ได้พิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดังนี้ (ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่ชื่อพื้นที่)

1.พื้นที่กรุงเทพ

2.พื้นที่พะเยา

3.พื้นที่ตาก