ประกาศรับสมัครผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

มูลนิธิสิกขาเอเซียประกาศรับสมัครผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ จำนวน 1 อัตราโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

JOB Posting_Sikkha