มูลนิธิสิกขาเอเซียจัดพิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561

ตลอดเดือนมิถุนายน 2561ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่พื้นที่กรุงเทพ พื้นที่จังหวัดพะเยา และพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีรายละเอียดคือ

1.พื้นที่กรุงเทพฯ จัดพิธีมอบทุนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก มร.ทาเคชิ นากาอิ Representative Director บริษัทนิคอนประเทศไทย จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านได้มาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยในพื้นที่กรุงเทพนั้น ทางมูลนิธิฯได้ให้ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาจำนวน 69 ทุน

2.พื้นที่พะเยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ บ้านพักสันติ อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ซิโรตะ วาตารุ ตัวแทนฝ่าย CSR บริษัทนิคอน จำกัด ประเทศญี่ปุ่นให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนในอำเภอปง อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และอำเภอดอกคำใต้ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โดยในพื้นที่พะเยานั้นทางมูลนิธิฯได้ให้ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาจำนวน 184 ทุน

 

3.พื้นที่ตาก จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจากคุณ เซกิ มิจิโกะ ผู้จัดการฝ่าย CSR บริษัทนิคอน จำกัด ประเทศญี่ปุ่นให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีละได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนในอำเภอได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา  โดยในพื้นที่ตากนั้น ทางมูลนิธิฯได้ให้ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาจำนวน 205 ทุน