ชมย้อนหลังไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน “จากอัตลักษณ์ของชุมชนคลองเตยสู่ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “ฝีมือ” ด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่ต่างแดน”

ชมย้อนหลังไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
ตอน “จากอัตลักษณ์ของชุมชนคลองเตยสู่ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “ฝีมือ” ด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่ต่างแดน”

แขกรับเชิญ :
1.นารีรัตน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข ผู้จัดการมูลนิธิสิกขาเอเซีย
2.นริศรา พิลึก เจ้าหน้าที่ฝ่ายหัตถกรรม มูลนิธิสิกขาเอเซีย
3.ลมโชย มีโพคา แม่บ้านตัดเย็บ มูลนิธิสิกขาเอเซีย

ออกอากาศวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
เวลา 06:45-07:15น.ทางช่อง13family