ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ 2019

    วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่เสาร์ที่ 2 ในเดือนมกราคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เล่นและสนุกสนาน แต่ก็ยังมีเด็กๆบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรรมวันเด็กได้ เนื่องจากพื้นที่จัดงานอยู่ไกลจากที่พักอาศัยของพวกเขา ซึ่งทางมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่พวกเขาเหล่านั้นเสมอมา ในปี2562ที่กำลังจะถึงนี้เราจะจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นที่ ชุมชนเทพรักษา อ่อนนุช86 ซึ่งเป็นแหล่งรวมขยะที่ทิ้งจากทั้งกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ งาน ”วันเด็กเพื่อทุกคน No one will be left behind”

พบกับกิจกรรมพิเศษ
การแสดงวัฒนธรรมไทย-พม่า
ซุ้ม green & clean กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
รถห้องสมุดเคลื่อนที่บริการหนังสือนิทาน
ซุ้มศิลปะ ประดิษฐ์ของเล่น
สอยดาว
ไอติมหมุนโบราณอาหารและเครื่องดื่มฟรี

* * *มูลนิธิสิกขาเอเซียขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรอยยิ้มของพวกเขา โดยสามารถบริจาค ของขวัญ, อาหารเครื่องดื่มที่จะแจกในวันงาน  ,หนังสือนิทานหรือบริจาคสนับสนุนกิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุมชน (ราคาต้นละ 10 บาท)
โทร. 02 249 7567-8 ต่อ15
ช่องทางการบริจาค
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี”มูลนิธิสิกขาเอเชีย”
ธนาคารกสิกรไทยสาขาคลองเตย 017-2-53836-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางกะปิ (สุขุมวิท 45) 009-278675-1

  

 

แผ่นที่วันเด็ก

 

ประชาสัมพันธ์วันเด็กแห่งชาติ 2019