มูลนิธิสิกขาเอเซียจัดประชุมสามัญประจำปี 2562

17 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการปีที่ผ่านมา และเสนอแผนงานปีถัดไป ให้คณะกรรมการรับทราบ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาในวันหยุด มาเข้าร่วมการประชุม และได้ให้ข้อเสนอแนะ ทิศทางการทำงานในอนาคต
ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งประธานมูลนิธิ ฯ คนใหม่ อาจารย์ธีรพล สุลินทาบูรณ์ ในอดีตท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสิกขาเอเซีย ตั้งแต่สมัยยังเป็นองค์กร JSRC ที่ทำงานในศูนย์อพยพ ซึ่งท่านมาดำรงตำแหน่งแทนนาวาอากาศโทอุทิศ ทรงโฉม ที่ครบวาระ และไม่ขอรับตำแหน่งเนื่องจากมีภารกิจในหน้าที่การงาน ไม่มีเวลาให้กับมูลนิธิฯ เท่าที่ควร ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณสำหรับความเสียสละ ที่ท่านได้มอบให้กับเรามาตลอดในขณะที่ดำรงตำแหน่ง มาณ โอกาสนี้
นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ คุณจารุพร มิยาจิมา ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทตรีเพชร อีซุซุ ซึ่งท่านเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ขอบพระคุณที่กรุณารับตำแหน่ง และอาสามาช่วยงานพวกเรา

54361685_3045016715524508_4948403336945598464_n 54405379_3045015352191311_7343207492660232192_o 54517214_3045015542191292_7215454850081882112_n