กำหนดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

มูลนิธิสิกขาเอเซียมีกำหนดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562 ทั้ง 3 พื้นที่ ดังนี้

1.พื้นที่กรุงเทพ วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซียคลองเตย
2.พื้นที่พะเยา วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ บ้านพักสันติ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
3.พื้นที่ตาก วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 

ใหม่2