พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีพ.ศ.2562

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 พื้นที่กรุงเทพ ณ มูลนิธิสิกขาเอเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ท่านประธานในพิธี Mr.Motohisa Hida ผู้บริหารบริษัทนิคอน ประเทศไทย ซี่งเป็นผู้สนับสนุนหลักโครงการทุนการศึกษา Mr.Atsushi Shimada ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย และ Ms.Kumamoto ผู้จัดการสมาคมญี่ปุ่น ซึ่งปีนี้สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยสนับสนุนกิจกรรมค่ายนักเรียนทุนต่อเนื่องจากปีที่แล้วอีกจำนวน 137,400 บาท  เลขานุการเอกสถานทูตญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย Mr.Tatsuo Saito และประธาน Thai Rissho Friendship Foundation Mr.Mizutani รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ คุณบำรุง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตคลองเตย อดีตนักเรียนทุน ดร.รุ่งนภา คำอึง ผู้แทนจากชุมชน พ่อ แม่ผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนทุนทั้งหมด 49 คน ทั้งนี้ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียต้องขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและทางมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านต่อไปอีกในอนาคต  
DSC_0950

DSC_0626