พิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 / 2562 ทั้ง 3 พื้นที่

ในเดือนมิถุนายน 2019 มูลนิธิสิกขาเอเชียจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 / 2562  ทั้ง 3 พื้นที่ คือกรุงเทพฯ พะเยาและตาก

  1. วันที่ 8 มิถุนายน มอบทุนการศึกษาพื้นที่กรุงเทพฯ มีนักเรียนระดับมัธยมและอุดมศึกษาได้รับทุน จำนวน  51 คน โดยมี Mr.Motohisa Hida  ประธานบริษัท นิคอนประเทศไทย ผู้สนับสนุนหลักโครงการทุนการศึกษา เป็นประธานในพิธี
  2. วันที่ 15 มิถุนายน พิธีมอบทุนการศึกษาจัดที่โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา มีนักเรียนเข้ารับทุนทั้งหมด 166 คน จาก 12 โรงเรียนในอำเภอปง และมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 คน โดยมีท่านปลัดอวุโส อำเภอปง คุณปฤษฎางค์  สามัคคีนิชย์  และผู้จัดการแผนก CSR บริษัทนิคอนเจแปน คุณมิชิโกะ  เซกิ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
  3. วันที่ 22 มิถุนายน พิธีมอบทุนการศึกษาจัดที่โรงเรียนบ้านแม่อุสุ จังหวัดตาก มีนักเรียนเข้ารับทุนทั้งหมด 175 คน จาก 8 โรงเรียนในอำเภอท่าสองยาง  และมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 6 คน ใน โดยมีท่านนายอำเภอท่าสองยาง นายประทีป  โพธิ์เที้ยม  และเจ้าหน้าที่แผนก CSR บริษัทนิคอนเจแปน คุณมาซามิ  ซูซูกิ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา

ขอขอบพระคุณ แขกผู้มีเกียรติ จากหน่วยงานรัฐ  ชุมชน  ผู้สนับสนุนโครงการ  พ่อ แม่ ผู้ปกครอง  ที่มีส่วนร่วมให้พิธีมอบทุนทุกพื้นที่สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

 

DSC_0626

DSC_0958

DSC_0952

DSC_0390

DSC03646

DSC_1147

DSC_0053