ห้องสมุดเคลื่อนที่

 

 

 

 

 

ทีมงานห้องสมุดเคลื่อนที่เริ่มกิจกรรมโปรแกรมมิ่งที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้และโรงเรียนไทยเรียนร่วมเด็กต่างด้าว พื้นที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร รวม 14 ศูนย์ (90 เปอร์เซ็น เป็นเด็กพม่าที่ติดตามพ่อแม่เข้ามาทำงานตามโรงงาน) และโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เด็กๆ ให้ความสนใจ สนุกสนานไปกับละครหุ่นเรื่องใหม่ “ลูกแพะ 3 ตัว” โดยเฉพาะโรงเรียนโสตศึกษามีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกับบุตรหลานด้วย

 
IMG_0442[5766]

 

 

IMG_0441[5765]

IMG_0443[5767]