กำหนดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้มีกำหนดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.พื้นที่กรุงเทพฯ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562  ณ สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซีย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
2.พื้นที่พะเยา     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา
3.พื้นที่ตาก         วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 

Untitled-1