Ms.Akie Abe ภริยานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นMr.Shinzo Abe ได้มาเยือนมูลนิธิสิกขาเอเซีย

Ms.Akie Abe ภริยานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นMr.Shinzo Abe ได้มาเยือนมูลนิธิสิกขาเอเซีย สำนักงานคลองเตย ซึ่งชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนอัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมองค์กร NGOที่ก่อตั้งโดย Shanti Volunteer Association (SVA)   เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมา ในระหว่างที่ผู้นำประชุมสุดยอดอาเซี่ยนในประเทศไทย  โดยเด็กๆ สมาชิกห้องสมุดมูลนิธิสิกขาเอเชีย ได้แสดงการต้อนรับด้วยเพลง“คุ้กกี้เสี่ยงทาย” BNK48

สำหรับการมาเยือนในครั้งนี้ Mr.Yagisawa Kazumasa ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเซียองค์กร SVA  และคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสิกขาเอเซีย ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ปัญหาในชุมชน โดยเฉพาะปัญหาการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งท่านภริยานายก อาเบะ ได้มีการถามเด็กในชุมชนเกี่ยวกับความฝันในอนาคตอีกด้วย

ทางมูลนิธิ ฯ ขอขอบพระคุณสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นอย่างสูงสำหรับโอกาสอันทรงคุณค่านี้  รวมถึงขอขอบพระคุณ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สน.ท่าเรือ รวมถึงสำนักงานเขตคลองเตย ชาวชุมชน ทุกท่านที่ช่วยประสานงานและเข้าร่วมการต้อนรับ ทำให้บรรยากาศการต้อนรับผ่านไปด้วยดีและเป็นที่ประทับใจทั้งคณะผู้มาเยือนและผู้ร่วมให้การต้อนรับทุกๆท่าน

 

DSC_6005 abesan 1 DSC_6726[7015]