มูลนิธิสิกขาเอเซีย จัดกิจกรรมอบรมครูในพื้นที่ มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียได้จัดกิจกรรมอบรมครู ในหัวข้อเทคนิคการเล่านิทานและการผลิตสื่อสร้างสรรค์  ณ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) จังหวัด สมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นครูและพี่เลี้ยงจากศูนย์การเรียนรู้เด็กแรงงานข้ามชาติ ศูนย์การเรียนรู้ในแคมป์เด็กก่อสร้างและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปรีดา ปัญญาจันทร์ นายกสมาคมไทยสร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาด้วยการอ่าน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

โดยการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นครู จากศูนย์การเรียนต่างๆได้เทคนิคที่ดี ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อที่จะสามารถส่งเสริมให้เด็กได้มีนิสัยรักการอ่านได้ต่อไป

 

DSC_0027 DSC_0052 DSC_0108

DSC_0112 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0174

 

DSC_0200