มูลนิธิสิกขาเอเซียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

วันที่ 12 มกราคม 2563 มูลนิธิสิกขาเอเซียได้ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยรูปแบบของงานในปีนี้มาในแนวคิดของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของทางมูลนิธิสิกขาเอเซียนั้น ได้ร่วมออกซุ้มจัดกิจกรรม อ่านหนังสือโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ไปจอดให้บริการ กิจกรรมวาดภาพระบายสีลงบนถุงผ้า เพื่อส่งเสริมการลดการใช้ถุงพลาสติก และกิจกรรมประดิษฐ์พับพัดจิ๋วจากนิตยสารเหลือใช้ ซึ่งหลังจากเด็กๆได้วาดภาพระบายสีลงถุงผ้าและพับพัดจิ๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น เด็กๆก็สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านในการไปซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประวันได้
มูลนิธิสิกขาเอเซียขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนงบประมาณในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง มาณ ที่นี้

DSC_0208

DSC_0204

DSC_0399

DSC_0345

DSC_0438

DSC_0254

DSC_0279