มูลนิธิสิกขาเอเซียปิดให้บริการห้องสมุดฯ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้น เพื่อเป็นการลดอัตราการแพร่เชื่อ และการกระจายของเชื้อไวรัส ทางมูลนิธิสิกขาเอเซีย จึงขอประกาศปิดห้องสมุดคลองเตย ห้องสมุดชุมชนเชื้อเพลิงตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 12 เมษายน 2563