มูลนิธิสิกขาเอเซียประกาศปิดทำการ

เพื่อสนองนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นั้น มูลนิธิสิกขาเอเซียขอประกาศปิดทำการในทุกส่วน ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 19 เมษายน 2563