พิธีมอบหน้ากากผ้าสมาคมญี่ปุ่น

เช้าวันนี้  Mr. Atsushi Shimada ประธานสมาคมสมาตมญี่ปุ่นในประเทศไทย  Miss.Kumamoto ผู้จัดการสมาคมฯ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมมูลนิธิ ฯ  มอบเงินสนับสนุนสั่งผลิตหน้ากากผ้าจากกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 5,200 ชิ้น (156,000 บาท) เพื่อนำไปแจกให้กับสมาชิกของสมาคม การสนับสนุนครั้งนี้  นอกจากเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านในชุมชน ให้พวกเขามีรายได้   ในช่วงวิกฤต ที่ทุกคนกำลังได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้  ทางมูลนิธิสิกขาเอเชีย ขอขอบพระคุณสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ ฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา

5月11日の午前中、日本人会の島田会長と熊本事務局長にマスクの贈呈式へお越し頂きました。マスク5,200枚(額にして、156,000バーツ)をご購入いただき、在タイ日本人会のメンバーに配布される予定とのことです。スラムに暮らす人々は新型コロナウイルスの影響で職を失ったり収入が減り、非常に大変な生活を送っています。また、こちらのマスクの内部にはガーゼが入っておりますので、コロナウイルスの予防にお使いいただけると思います。この度ご購入頂きましたマスクの売上金は、スラム街のお母さんたち、そしてその家族の生活支援のために、有効に使わせていただく所存でございます。いつもの暖かいご支援やご購入に心より御礼申し上げます。