ศูนย์ฝึกอาชีพที่ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ ได้ผลิตสินค้าหัตถกรรมโดยการรับซื้อลายผ้าปักมาจากชนกลุ่มน้อยในไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจ้างงานชนกลุ่มน้อยและกลุ่มแม่บ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ให้สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง
สินค้าหัตถกรรมของเรามีทั้ง Order Made และ Original ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมค่ะ

img_support01_l

กระเป๋าใส่ปากกา, ม้ง

300 บาท

img_support02_l

กระเป๋าสะพายใบเล็ก

380 บาท

img_support03_l

ปกหนังสือ, ม้ง

330 บาท

img_support04_l

กระเป๋า, ลื้อ

350 บาท

img_support05_l

กระเป๋าใส่นามบัตร, ม้ง

180 บาท

img_support06_l

กระเป๋าผ้ามัดหมี่

650 บาท

img_support07_l

กระเป๋าใส่กล้อง, ม้ง

330 บาท

img_support08_l

กระเป๋าสะพาย, ม้ง

450 บาท

img_support09_l

กระเป๋าสตางค์ , ลีซู

450 บาท

ห้องหัตถกรรม
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 10:00-17:00 น.
สถานที่ มูลนิธิสิกขาเอเชีย ชั้น 2

sikkha_th