หัวหน้างานห้องสมุด
คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งบรรณารักษ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์จัดกิจรรม งานอีเวนต์ที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
มีความสามารถในการลงรายการบรรณานุกรมและวิเคราะห์หมวดหมู่ (Cataloging)
มีความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสำหรับเด็ก หรือกิจกรรมพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
มีสามารถใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติได้ (หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Library 2000 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5-6 วัน)

คุณสมบัติพิเศษ
– มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้ตามยุคตามสมัย
– มีความสามารถบริหารงานห้องสมุดให้เป็นสถานที่ที่มากกว่าห้องเก็บหนังสือ
– มีความสามารถประยุกต์ใช้ไอทีกับงานห้องสมุดได้
– มีความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ
– มีความสามารถทำให้ห้องสมุดธรรมดาๆให้ เป็นห้องสมุดที่มีชีวิตชีวาได้

สถานที่ปฏิบัติงาน มูลนิธิสิกขาเอเชีย 100/14-20 ชุมชน 70 ไร่ คลองเตย แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เงินเดือน ตามตกลง มีค่ารถมาทำงาน ประกันสังคม สัญญาการทำงาน 1 ปี ต่อสัญญาพร้อมพิจารณาขึ้นเงินเดือนทุกปี

สนใจส่งเอกสารใบสมัครได้ที่:
มูลนิธิสิกขาเอเชีย 100/14-20 เขต/แขวงคลองเตย กทม.10110
โทร: 02-2497567-8 แฟ็กซ์: 02-249-0055 อีเมล: hr@sikkha.or.th